دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

ادیت تخصصی پرتره

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ و طراحی آلبوم

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی آلبوم

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ادیت عکس تبلیغاتی

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج صفر تا بازار کار عکاسی پرتره و آتلیه

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی پایه(مقدماتی)

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

نورپردازی

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی تبلیغاتی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی پیشرفته(تکمیلی)

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج صفر تا بازار کار تصویربرداری و تدوین

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تصویربرداری و کار با رونین(لرزشگیرها)

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تدوین با پریمیر(مقدماتی)

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی و ادیت عکس و کاور با موبایل

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تصویربرداری و تدوین با موبایل

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی مستند

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نورپردازی(پیشرفته)

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ادمینی اینستاگرام پلاس(طرح طلایی)

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

محتواساز میلیونی(طرح برنزی)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

محتواساز میلیونی(طرح طلایی)

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

ادمینی اینستاگرام(طرح برنزی)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول تولیدمحتوا

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

محتواساز میلیونی(طرح نقره ای)

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

تولیدمحتوا بیوتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تولیدمحتوا جامع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تصویربرداری با موبایل

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تدوین با موبایل

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی با موبایل(ویژه کودک)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تولید محتوا با موبایل (پکیج)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ادمینی اینستاگرام پلاس(طرح نقره ای)

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

ادمین اینستاگرام

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه تخصصی تولیدمحتوا، عکاسی و تصویربرداری سرو