دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

ادیت تخصصی پرتره

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ و طراحی آلبوم

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی آلبوم

مدت: 360 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ادیت تبلیغاتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

فتومونتاژ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ادیت روسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

صفرتاصد عکاسی (پکیج)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و پرتره

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

نورپردازی(مقدماتی)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی تبلیغاتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی تکمیلی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

صفرتاصدتصویربرداری(پکیج)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تصویربرداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تدوین با پریمیر(مقدماتی)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی لوگو (کورل)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

گرافیک چاپی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

گرافیک اینستاگرام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

صفرتاصدتبلیغاتی(پکیج)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی مستند

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی بیوتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نورپردازی(پیشرفته)

مدت: 1,440 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی مدلینگ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی کودکان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منوی دوربین نیکون و کنون

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی فاین آرت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هلی شات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تدوین با پریمیر(پیشرفته)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تدوین با موبایل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی با موبایل(ویژه کودک)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

ابزارهای فتوشاپ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

Corel Draw

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Adobe Illustrator

مدت: 360 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

After Effects

مدت: 600 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

دیجیتال آرت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تصویر سازی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

لایت روم

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه

مدت: 240 دقیقه

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه تخصصی عکاسی و تصویر برداری سرو