دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

ادیت تبلیغاتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

فتومونتاژ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ و طراحی آلبوم

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

ادیت تخصصی پرتره

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی تبلیغاتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی تکمیلی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نورپردازی مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و پرتره

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

صفرتاصد عکاسی (پکیج)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

تدوین با پریمیر(مقدماتی)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

صفرتاصدتصویربرداری(پکیج)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تصویربرداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی لوگو (کورل)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

گرافیک چاپی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

گرافیک اینستاگرام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

صفرتاصدعکاسی تبلیغاتی(پکیج)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی مستند

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی بیوتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نورپردازی پیشرفته

مدت: 1,440 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی مدلینگ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تصویربرداری فشرده

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تولید محتوا با موبایل (پکیج)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

افتر افکت

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه تخصصی عکاسی و تصویر برداری سرو